Najava 'Zavjeta' II. dijela dokazuje da je u redu, dobro, možda nam treba još jedan NXIVM dokument

Nastavak od šest dijelova pratit će suđenje Keithu Raniereu i izricanje presude.