Loretta Lynn bila je najteža pjevačica tihe country glazbe

Nitko drugi nije mogao pretvoriti kosilicu u hit kao Loretta Lynn.