'Bolje nazovi Saulov kraj koji se skoro iskorišten za Jesseja u 'El Caminu'

'Mislim da je kraj koji je smislio za Jesseja bio upravo onaj pravi', rekao je suvoditelj Peter Gould.