Kada će druga sezona 'Reservation Dogs' biti na Huluu?

Djevojku možete uzeti s rezervacije, ali djevojci ne možete uzeti rezervaciju.

Vodič za epizode 2. sezone 'Reservation Dogs': Koliko epizoda u Huluovoj seriji?

Možda su izbjegli tornado, ali još uvijek ima štete.