Vince Gilligan 'ne planira' nastaviti 'Breaking Bad' Universe nakon 'Better Call Saul'

'Počinjem osjećati da moraš znati kada napustiti zabavu', rekao je Gilligan na TCA 2022.